Студенти који су заинтересовани да слушају предмет у школској 2020/2021.

години треба да пошаљу e-mail на адресу: drenovac@sf.bg.ac.rs

Навести име, презиме и број индекса са ознаком смера.

Уводно online предавање о предмету биће накнадно организовано.