Основни задатак предмета је да студенте оспособи за примену и израду различитих аналитичких, рачунарских и симулационих модела у циљу оптимизације организације, технологије и капацитета у железничком саобраћају и транспорту.

Основни задатак предмета је да студенте оспособи за примену савремених метода и модела за утврђивање технологије жел. пруга, станица и жел. система уопште. Поред тога студенти ће се оспособити за организацију, технологију и управљање токовима кола на мрежама и планирање и развој капацитета жел. теретних станица и терминала, као и за организацију, технологију и управљање процесом превоза путника на железници и развојем капацитета и квалитета пружања услуга у превозу путника.