Na ovim stranicama možete dobiti sve relevantne informacije o aktuelnim konkursima za stručnu praksu, kao i poslove koji su namenjeni stiudentima Modula za telekomunikacioni saobraćaj i mreže. Sadržaju možete pristupiti na isti način kao i u slučaju samostalnog upisa na druge kurseve ili ukoliko ste već prijavljeni od strane nastavnika.