Kurs "Modelovanje i simulacija bežičnih mreža" prvi put je akreditovan u okviru akreditacije 2021.

Nastavnici na kursu su:

prof. dr Marija Malnar, vanredni profesor
prof. dr Nenad Jevtić, vanredni profesor