Сложени задаци линеарног и целобројног програмирања

Предметни наставник: др Драгана Дреновац, доцент

drenovac@sf.bg.ac.rs
кабинет 08