Оспособљавање студената за коришћење савремених признатих метода за анализу и моделирање процеса у контроли летења.

https://www.sf.bg.ac.rs/akreditacija/akreditacija2014/MASTER/Tabele/T5/Knjige%20predmeta/Vazdusni%20saobracaj%20i%20transport/MVZKL26.html